ವಾಲಿಯ ವನವಾಸ ಇನ್ನು ನಿಷ್ಕಂಟಕ (ವಾಲಿಕುಂಜ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ)

ವಾಲಿಯ ವನವಾಸ ಇನ್ನು ನಿಷ್ಕಂಟಕ (ವಾಲಿಕುಂಜ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗ)

“ಉರ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ?” ನಿರೇನ್ ಕೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ‘ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳು’ ಪೂರ್ಣ ಕಳಚದೇ ನನ್ನ ‘ಬಿಸಿಲೆಯ ವನವಾಸ’ ಸಮರ್ಪಕವಾಗದೆಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಲೆ (ಸುತ್ತುವ) ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುದುಡುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಲಿಕುಂಜದ...
ಅಜ್ಜಿಕುಂಜದ ವಿಹಾರ (ವಾಲಿಕುಂಜ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ)

ಅಜ್ಜಿಕುಂಜದ ವಿಹಾರ (ವಾಲಿಕುಂಜ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ)

ಕೇದಿಗೆ ಅರವಿಂದ ರಾವ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ಅಳಿಯ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅಲ್ಲಿನ ಬಳಗ ವಾಲಿಕುಂಜ ವಲಯದ ಘಟ್ಟಶ್ರೇಣಿಯನ್ನುತ್ತರಿಸಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚಾರಣವನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರವಿಂದ್ ೨೬-೧-೯೧ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ರಜಾದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಆದಿತ್ಯವಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನವರೊಡನೆ ತನ್ನ ಆರೋಹಣದ ಮಿತ್ರರನ್ನೂ...
ವಾಲಿಕುಂಜದ ವಿವಿಧ ಮುಖ (ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ)

ವಾಲಿಕುಂಜದ ವಿವಿಧ ಮುಖ (ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ)

“ವಾಲೀ ಬಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. . .” ರಣಘೋಷದೊಡನೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಗ್ರೀವ ಏರಿ ಹೋದನೋ ಅಷ್ಟೂ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ತ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯ ಗಜಸಹಸ್ರವೇನು ಶತಕೋಟಿಯನ್ನೂ ಮೀರುವ, ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಪಿಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನು ಯುಗ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಈ ವಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏರಿಹೋದ ಅಷ್ಟೂ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸೋಲಾಗಿಲ್ಲ....