ನನ್ನದೇ ಮರಣವಾರ್ತೆ ಓದಿದಂತೆ!

ನನ್ನದೇ ಮರಣವಾರ್ತೆ ಓದಿದಂತೆ!

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ‘ರೀಚ್’ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾನದಕ್ಕೆ ತತ್ಕಾಲೀನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದುಗರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

read more

Category

Latest Comments

  1. ನೀವೊಂದುವರ್ಧನಗಾರುಲೂ... ಪೇಚುಬುಕ್ಕು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೂ ನೀವದನ್ನು ಹರಿದಾಡಿ... ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿದಾಡಿ... ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ... ಇನ್ನೂ ದಯೆ ಬಾರದೇ ಮಾರ್ಕಣ್ಣನ ಮೇಲೆ.

  2. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ Ashoka Vardhana ಗುರುಗಳೇ. ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಿರಬಹುದದರೂ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಪೇಚುಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮೋಡಿ (ಮೋ.. ಅಲ್ಲ) ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆ ಪೇಚುಬುಕ್ಕು…

  3. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕಿತ್ವದ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ , ​ನಾನು​ ​ಪ್ರವಾಸ - ಚಾರಣ - ವನ್ಯ - ಸಾಹಸೀ ಮುಖಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಓದುಗ. ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ…